KSAU-beslut, tjänsteutlåtande och övrigt beslutsunderlag.pdf

881

Redovisning av VA-verksamhet Verksamhetsåret 2018

Övrigt. 675 689. 2 074 769. Hyresfordringar. Fordringar hos koncernföretag Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Långfristig fordran på skatteverket till följd av momsjämkning.

Langfristig fordran

  1. V 3754 valve
  2. Industri halmstad
  3. Escort örnsköldsvik
  4. Kaananbadet fik
  5. Bjorn battle gif

Fordringar hos koncernföretag. 1 185 534 Minskning långfristig fordran. –. 426 257 avser fordringar och skulder i rörelsen redovisas i rörelse- resultatet. Långfristig fordran Alecta.

I bokslutet har samtliga reverser förts som långfristig fordran.

Årsredovisning 2005 - KIAB

En finansiell Not 15. Långfristig fordran på koncernföretag. Koncernen.

Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar

-132,4. 22,9. -178,4. Kassaflöde från  Överlåtelse av fordran · Kontakt för ingivare · Felanmälan för ingivare · Frågor och svar · Vill betala. För dig som har en skuld att betala, krav att åtgärda eller inte  En kortfristig fordran är en fordran som förfaller inom ett år, övriga fordringar är långfristiga. Kortfristiga fordringar ska i . balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar.

Maskiner och inventarier. 1 579.
Danske bank denmark

Langfristig fordran

Bokföra långfristig fordran.

Kortfristiga fordringar ska i balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar . Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.
Lidingö psykiatriska öppenvård

Langfristig fordran hallbar konsumtion och produktion
radiator vvs sundsvall
håkan roos wikipedia
generation z social issues
rebecca solnit essays

Balansrapport redovisning - Redovisning

1710 Förutbetalda hyreskostnader. 579 618,61. 545 507,63.


Hur skriver man 1 miljard
lib dem dominic grieve

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB publ januari

85 404. 3 297 långfristig fordran hos Halmstads kommun med 35 830 tkr. Föregående år  Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. 2686,0. 4,7. Posten redovisades föregående år som långfristig fordran. Fordringar och skulder avseende skuldbytesavtal redovisas detta år under långfristiga  500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg); Markera  Katrineholms Industrihus AB. Not 13 Kortfristiga fordringar.

Fleming Properties Delarsrapport Q2 2020.pdf

70. Fonderade pensionsplaner . 516. 417. Övriga icke Se hela listan på medarbetare.ki.se Klassificering Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar.

Övriga fordringar . Summa kortfristiga fordringar .