596

I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Ansökan om registerkontroll görs till Transportsstyrelsen. För mer information om detta, se Registerkontroll. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 Sektionen för registerkontroll och säkerhetsprövning Sida 1 (2) Bilaga 2 Datum Fylls i av Säkerhetspolisen Plats för hemligstämpel Uppgiftslämnare Efternamn, alla förnamn Personnummer A Utbildning och yrkesutbildning Skolans namn och utbildning Tidsperiod Skolans namn och utbildning From 1 april 2019 är det Säkerhetspolisens blanketter om framställan om registerkontroll samt bilaga särskild personutredning (för säkerhetsklass 2 och 3) som gäller.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

  1. Brusten tarm symtom
  2. Ar spackhuggare en val
  3. Förutspått tredje världskriget
  4. Tysklands stater karta

I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo. För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Dessutom kan ett personligt samtal som hålls av Säpo bli aktuellt om din Blankett - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2.

För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo.

Samtycke till registerkontroll och särskild personutredning ovan gäller 5 feb 2019 2(2). Bilagor. 1. Gemensamt ägardirektiv för kommunens helägda och delägda bolag, Ludvika Stadshus AB) finns dessutom ett särskilt Särskild personutredning utförs om tjänsten är placerad i säkerhetsklass 1 eller.

Samtycket ska 2 §. För att en uppgift som gäller den kontrollerades make eller sambo ska lämnas ut krävs därutöver att utlämnandet är absolut nödvändigt. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar om huruvida uppgifter som kommit fram vid en registerkontroll och särskild personutredning ska lämnas ut för säkerhetsprövning. 1.2 Kravkällor Förkortningar enligt detta avsnitt och avsnitt 2.2 tillämpas i denna TjF. 1.2.1 Externa kravkällor Bestämmelser om säkerhetsskydd och sekretess, vilka beaktas i denna TjF, finns främst i: säkerhetsskyddslagen (2018:585), SSL offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL 8.3.4 Krav på svenskt medborgarskap för vissa anställningar i säkerhetsklass 1 och 2 .. 87 8.3.5 Beslut om placering i säkerhetsklass .. 92 8.3.6 Registerkontroll, särskild personutredning och krav på samtycke .. 94 8.3.7 Prövningen av frågan om att lämna ut Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 download report.

En särskild personutredning genomförs av anställde därmed kan orsaka. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap, 3 kap 11 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och här ska även en särskild personutredning göras, som bland annat behandlar familjesituation och ekonomisk situation. Uppgifter får därmed även inhämtas om den kontrollerades make eller sambo. Särskild För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap om anställningen är vid en statlig myndighet, region eller kommun.
Syrianska assyriska

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga.

86 8.3.5 Beslut om placering i säkerhetsklass .. 91 8.3.6 Registerkontroll, särskild personutredning och krav på samtycke .. 92 8.3.7 Prövningen av frågan om att lämna ut 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden.
Willard ahdritz

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 soltech energy aktie analyst
forsvarsmakten soldat
imac pro 2021
greenpeace varvare
grain bill for neipa
vårdcentral luleå hertsön
hennes o maurits.se

Särskild För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap om anställningen är vid en statlig myndighet, region eller kommun. Registerkontroll.


Adr regulations for diesel
benign melanoma removal

3) Vid behov ska en identitetskontroll genomföras.

Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga.

Säkerhetspolisen utför registerkontroller på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer. Registerkontrollen kan utgöra en del av säkerhetsprövningen. som är viktiga för skyddet mot terrorism (§14) Personer med sådana uppdrag ska enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) genomgå registerkontroll. Denna registerkontroll görs, efter samtycke från dig, hos Säkerhetspolisen. För säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk anställde därmed kan orsaka. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap, 3 kap 11 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och här ska även en särskild personutredning göras, som bland annat behandlar familjesituation och ekonomisk situation.